Projecten

Grass2Grit / Provincie Noord-Holland

Grassap uit bermgras is een groen alternatief voor strooizout. Milieuvriendelijker en bovendien ruim voorhanden, want 3 procent van Nederland bestaat uit bermen. Om de bermen aantrekkelijk te maken voor bloemen en kruiden (wat weer goed is voor de bestuivende insecten) moet het gras dat er groeit een of twee keer per jaar gemaaid en afgevoerd […]

IVN Noord-Holland

Ten behoeve van de doelstellingen van het Fonds ‘Betrekken bij Groen’, deed ik in opdracht van IVN Noord-Holland onderzoek naar de doelgroep ‘jongeren’. Doel van het onderzoek was antwoord krijgen op de vraag hoe deze groep tegen natuur en vrijwilligerswerk (in de natuur) aankijkt, in hoeverre zij daar al actief in zijn en hoe zij met […]

MVO Nederland

Voor MVO Nederland schreef ik het communicatieplan voor het programma Ambitie2020. Ik coördineerde de productie van de communicatiemiddelen die uit dat plan voortkomen en gaf advies. www.ambitie2020.nl     

SolaRoad

Het wegdek als zonnepaneel, dat is SolaRoad. Een mooie, duurzame, praktische innovatie. SolaRoad is een project van TNO, Provincie Noord-Holland, Imtech en Ooms Civiel. In 2014 is in Krommenie een stuk SolaRoad als fietspad aangelegd.

Springtij

Springtij wil de transitie naar een duurzame samenleving versnellen. Springtij creëert impact, verbindt en is een kompas op de reis naar een groene toekomst. Een van de belangrijkste activiteiten is het jaarlijkse Springtij Forum op Terschelling.